ENG
ENG

POSIEDZENIE GRUPY WYSZEHRAD VET+

Element graficzny

W dniu 11.05.2024 r. w stolicy Albanii Tiranie odbyło się wiosenne spotkanie Grupy Wyszehrad Vet +, w którym wzięła udział polska delegacja w składzie: Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, członkowie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą KRL-W – Marek Kubica Wiceprezes KRL-W i prof. Krzysztof Anusz przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji KRL-W oraz  Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRL-W.

Podczas  posiedzenia, które było prowadzone przez M. Kubicę Wiceprezesa KRL-W, omówiono najważniejsze sprawy nurtujące europejskiej środowisko lekarzy weterynarii takie jak problemy ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w poszczególnych krajach, nielegalny obrót zwierzętami towarzyszącymi, dobrostan zwierząt, a także niedobory lekarzy weterynarii na terenach wiejskich UE oraz  problemy związane z wypaleniem zawodowym. 

Polska delegacje zwróciła szczególną uwagę na potrzebę wprowadzenia ogólnoeuropejskiego obowiązkowego znakowania psów i kotów jako elementu walki z przemytem zwierząt towarzyszących na teren UE, z bezdomnością zwierząt oraz poprawy ich dobrostanu. 

– Podkreśliliśmy także, co spotkało się z aprobatą ze strony pozostałych delegacji, że oficjalny urzędowy rejestr takich zwierząt, nie może być prowadzony przez prywatne firmy, ale przez samorządy lekarsko-weterynaryjne, które są najbardziej predystynowane do wykonywania takich zadań – powiedział po posiedzeniu Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje