ENG
ENG

POSIEDZENIE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ VET +

Element graficzny

12 -14 maja w Kołobrzegu odbyło się wiosenne spotkanie Grupy Wyszehrad Vet +, w którym wzięły udział delegacje z następujących krajów: Austrii, Belgii,  Chorwacji, Czech, Niemiec i Bawarii, Węgier, Włoch, Niderlandów, Północnej  Macedonii, Polski, Hiszpanii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Spotkanie otworzył Piotr Kwieciński Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki UEVP (Union of European Veterinary Practitioners), który przywitał gości i przypomniał, że niedługo będzie 10 rocznica pierwszego spotkania Grupy Wyszehradzkiej.  

W pierwszej części spotkania o priorytetach działań swoich organizacji mówili: Rafael Laguens prezydent Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii WVA (World Veterinary Association) oraz Nancy De Briyne dyrektor wykonawcza FVE (Federation of Veterinarians of Europe). Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień szefów poszczególnych europejskich unii lekarzy weterynarii:

  • Jason Aldiss z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Zdrowia Publicznego – UEHV (Veterinarians for Public Health),
  • Jane Clark z Europejskiej Unii Urzędowych Lekarzy Weterynarii – EAVSO (European Assossiation of State Veterinary Officers),
  • Massenzio Fornasier z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii w Nauce, Badaniach i Przemyśle – EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry),
  • Piotr Kwieciński z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki UEVP (Union of European Veterinary Practitioners).

W panelu poświęconym zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Monika Skowron z Głównego Inspektoratu Weterynarii przedstawiła bieżącą sytuację epizootyczną Polski w związku z walką z afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków. O szerszym wymiarze walki z ASF oraz HPAI mówił Giovanni Guadagnini z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, który zwrócił uwagę, że problem ten ma charakter ogólnoeuropejski, a nawet globalny. Podkreślił, że znane są przypadki bardzo szybkiego przenoszenia się wirusa ASF, np. wzdłuż szlaków komunikacyjnych i autostrad, co wskazywałoby na duże znacznie wektora ludzkiego w jego rozprzestrzenianiu.   

Siegfried Moder z Niemieckiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki BPT (Bundesverband Praktizierender Tierärzte) mówił o zagrożeniach epidemiologicznych związanych z występowaniem wirusa grypy ptaków. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ między 3 grudnia a 1 marca w Europie HPAI (H5N1) zanotowano w 24 krajach. Niestety wirus ma możliwość ewolucji w jeszcze bardziej chorobotwórcze mutacje, które potem mogę być przenoszone na człowieka.  

Następnie delegacje odbyły dyskusję na temat zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w swoich krajach oraz problemów z tym związanych.

Ważnym elementem posiedzenia był panel poświęcony pomocy dla Ukrainy. Prof. Ałła Vyniarska przedstawiła trudną sytuację lekarzy weterynarii, którym przyszło pracować w warunkach działań wojennych. Marek Mastalerek przedstawił działania Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na rzecz ukraińskich lekarzy weterynarii. Oprócz pomocy rzeczowej  w postaci zakupu samochodu do przewożenia pomocy humanitarnej oraz zakupu 6 generatorów prądowych, polscy lekarze weterynarii wyrazili gotowość przyjęcia pod swój dach 130 rodzin ukraińskich lekarzy weterynarii, które musiały uciekać z kraju po agresji Rosji na Ukrainę. Polski samorząd zaangażował się także w pomoc w tworzeniu na Ukrainie niezależnego samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Prof. Ałła Vyniarska zwróciła uwagę, że wojna doprowadziła do ogromnego wzrostu w Ukrainie bezdomności zwierząt oraz towarzyszących im chorób. Ukraińscy lekarze weterynarii mają problem z opanowaniem sytuacji z powodu wciąż trwających działań wojennych oraz braku leków i szczepionek. W efekcie rośnie zagrożenie m.in. rozprzestrzenienia się wścieklizny. Tylko w obwodzie lwowskim przez cały 2022 r. zanotowano 40 przypadków śmierci zwierząt z powodu wścieklizny, w tym 18 lisów, 10 psów, 9 kotów oraz 3 koni. 

W wyniku obrad uczestnicy posiedzenia przyjęli dwa stanowiska. W pierwszym wezwali do podjęcia działań związanych z zagrożeniem znacznego wzrostu ryzyka wścieklizny w związku z wojną w Ukrainie. Zwrócono w nim uwagę, że w wyniku działań wojennych na teren Unii Europejskiej wjechało wielu uchodźców z pominięciem obowiązujących procedur wjazdu dla towarzyszących im zwierząt. Uczestnicy obrad Grupy Wyszehradzkiej Vet + uznali, że niezbędna jest skoordynowana akcja państw Unii Europejskiej w celu pomocy Ukrainie w walce z wścieklizną. 

W drugim stanowisku Grupa Wyszehradzka Vet + dostrzegając trwającą pandemię wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz mając na uwadze koszty ekonomiczne i społeczne, jakie niesie ze sobą ta choroba, a także etyczne aspekty dobrostanu zwierząt, zwróciła uwagę na konieczność wypracowania jednolitych i systemowych rozwiązań tego problemu.

W ostatniej części spotkania członkowie Grupy Wyszehrad Vet + spotkali się i odbyli dyskusję z kandydatami do zbliżających się wyborów do władz FVE i UEVP.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje