ENG
ENG

POSIEDZENIE KOMITETU PROTESTACYJNEGO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO

Element graficzny

Koleżanki i Koledzy,

W dniu jutrzejszym tj. 12 sierpnia 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego. Spotkanie poświęcone będzie sprawom organizacyjnym ewentualnego protestu, w związku z opublikowaniem rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

O dalszych efektach rozmów będziemy informować na bieżąco.
 
 
Z wyrazami szacunku,
Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje