ENG
ENG

POSIEDZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Element graficzny

Krajową Radę Lekarsko Weterynaryjną na spotkaniu reprezentował Prezes Marek Mastalerek oraz Sekretarz Jacek Łukaszewicz. Posiedzenie otworzyła Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój. Debata już w pierwszej części spotkania pozwoliła dojść do konkluzji, że cele Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego można osiągnąć na różne sposoby. Zauważono, że wielką rolę w ich osiągnięciu pełni spójna komunikacja i wypracowywanie jednolitych stanowisk dotyczących spraw samorządowych.

W kolejnej części spotkania rozmawiano o organizowanych w dniach 12 oraz 16 września br.   konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz wspólnego rodzinnego pikniku. Wydarzenia te mają uświetnić zapowiadany w tym terminie „Tydzień samorządów zaufania publicznego”. W jego trakcie zaplanowane są dni otwarte promujące  samorządy zawodów zaufania publicznego oraz kampania informacyjna dotycząca ich działalności.

Finalny etap rozmów otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podkreślając, że wszystkie wspomniane działania informacyjno-promocyjne mają na celu przybliżenie społeczeństwu pojęcie zawodów zaufania publicznego oraz rolę, jaką w nim pełnią. Budowanie świadomości społeczeństwa w drodze kampanii informacyjnych musi odbywać się w przystępnej oraz absorbującej uwagę formie. Mimowolnie angażują wtedy odbiorców. Istotne znaczenie w tej kwestii pełni rola komunikacji prowadzonej w świecie wirtualnym. W sprawie postępu prac nad stroną internetową Porozumienia wypowiadała się Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój, wspominając o konieczności dostarczenia materiałów od wszystkich samorządów.

Dyskusję zakończyła deklaracja odnośnie kolejnego posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Zostało ono zaplanowane na 31 maja.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Źródło: https://kirp.pl/

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje