ENG
ENG

Posiedzenie Sejmowej KRiRW 8.10.2015

Element graficzny

W dniu 8 października 2015 r. o godz. 15.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu udział wzięli Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz, Wiceprezes KRL-W Józef Białowąs, członkowie KRL-W: Maciej Bachurski, Marek Kubica i Marek Wisła oraz Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej Bogusław Knaflewski.

  RETRANSMISJA z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Komisja obradowała według poniższego porządku obrad:

  • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:
  • sytuacji finansowo-organizacyjnej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w świetle postulatów płacowych  zgłaszanych do Prezesa Rady Ministrów,
  • stanu prac nad konsolidacją urzędowej kontroli żywności w Polsce.
  • Informacja Najwyższej Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności.
  • Czy w Polsce potrzebna jest reforma urzędowej kontroli żywności?
  • Geneza reform urzędowej kontroli jakości – przedstawia Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. o.o.
  • Unijne i krajowe regulacje prawne urzędowej kontroli żywności (omówienie struktury i wskazanie stanu obecnego) – przedstawia dr Paweł Wojciechowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Urzędowa kontrola żywności w Polsce. Problemy, zagrożenia, wyzwania – przedstawia Jacek Leonkiewicz, Prezes Animal By Products – Polski Związek Przetwórców.

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje