ENG
ENG

Potrzeba nowelizacji ustawy o odpadach

Element graficzny

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna icon w piśmie do Ministra Ochrony Środowiska, dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego z dnia 6 kwietnia 2011 roku sygn. akt KILW/0330/08/11 (108.56 kB) zwraca uwagę na potrzebę nowelizacji art. 79 c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) poprzez wprowadzenie granic wymiaru kary pieniężnej, przewidzianej w tym przepisie, w ramach której organ wydający decyzję o nałożeniu kary miałby możliwość miarkowania jej wysokości w zależności od rodzaju przewinienia.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje