ENG
ENG

Powódź-Apel do wszystkich Lekarzy Weterynarii

Element graficzny

W związku z trudną sytuacją wywołaną przez powódź na dużych obszarach Polski, proszę wszystkich lekarzy weterynarii, którzy pracują w obszarze objętym powodzią oraz sąsiadujących z nimi o zaangażowanie się w pomoc powiatowym lekarzom weterynarii w ratowaniu zwierząt oraz wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem negatywnych skutków powodzi wynikających z zakresu obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes
Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje