ENG
ENG

PODPISANO POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Element graficzny

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali 27 września 2021 r. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków. Dokument podpisali przedstawiciele szesnastu zawodów zaufania publicznego. W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podpis złożył jej Prezes lek.wet. Jacek Łukaszewicz. Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. Przewodzić jej będzie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś sekretarzem Porozumienia będzie adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

Źródło: www.adwokatura.pl

treść porozumienia

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje