ENG
ENG

POWOŁANO PIERWSZYCH KRAJOWYCH KONSULTANTÓW

Element graficzny

Dnia 25.01.20223 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej doszło spotkania Rady Programowej Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii z pierwszymi, powołanymi przez nią  Krajowymi Konsultantami, którym wręczono zaświadczeń o powołaniu na funkcje. – Do jednych z najważniejszych zadań Samorządu należy tworzenie i organizowanie  systemu szkolenia ustawicznego oraz wspieranie inicjatyw mających na celu szerzenie i rozwijanie nauki i wiedzy wśród lekarzy weterynarii. Jako Samorząd staramy się również odpowiadać na potrzeby środowiska lekarzy weterynarii, szczególnie klinicystów, a te od dawna sygnalizowało potrzebę wprowadzenia systemu certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii – powiedział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej .

 –  System certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii w dziedzinach klinicznych nie jest alternatywą wobec „puławskiej” Komisji ds. Kształcenia Lekarzy Weterynarii, ale jest uzupełnieniem możliwości kształcenia się na kolejnym poziomie przez lekarzy weterynarii – dodał prof. Tomasz Janowski przewodniczący Radzie Programowej SCDZLW.

Zaświadczenia o powołaniu odebrali następujący Krajowi Konsultanci:

 • Prof. Agnieszka Noszczyk Nowak – Kardiologia psów i kotów
 • Dr hab. Marcin Wrzosek – Neurologia psów i kotów
 • Dr Dorota Pomorska Handwerker – Dermatologia psów i kotów
 • Dr Dariusz Jagielski – Onkologia psów i kotów
 • Prof. Andrzej Rychlik – Gastroenterologia psów i kotów
 • Prof. Łukasz Adaszek – Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów
 • Dr Marcin Pikiel  – Okulistyka psów i kotów
 • Prof. Wojciech Niżański – Patologia i biotechnika rozrodu psów i kotów
 • Dr Grzegorz Wąsiatycz – Chirurgia małych zwierząt
 • Prof. Andrzej Raś – Patologia i biotechnika rozrodu koni
 • Dr hab. Agnieszka Pękala -Safińska – Choroby ryb
 • Dr Artur Jabłoński – Choroby zakaźne i pasożytnicze świń
 • Prof. Zygmunt Pejsak – Patologia i biotechnika rozrodu świń
 • Dr hab. Wojciech Barański – Choroby wewnętrzne przeżuwaczy
 • Prof. Sławomir Zduńczyk – Patologia i biotechnika rozrodu przeżuwaczy
 • Dr. Sebastian Smulski – Choroby Gruczołu mlekowego bydła i higieny mleka

Konsultanci Krajowi przedstawią teraz Radzie Programowej SCDZLW projekty programu kształcenia w nadzorowanej przez nich dziedzinie. Przewiduje się, że docelowo w ramach SCDZLW będzie funkcjonowało 25 krajowych konsultantów.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje