ENG
ENG

Praca w PIW Koło

Element graficzny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole prowadzi nabór na wyznaczenia na rok 2021 r.

Rodzaj zadań oraz zakres czynności: 

1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

2. badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kolskiego;

3. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;

4. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;

5. pobieranie próbek do badań.

 

Więcej informacji

 

Załączniki:

oświadczenie dla os. wyznaczonych

oświadczenie kandydata

oświadczenie kwalifikacje zawodowe

oświadczenie zleceniobiorcy

zgłoszenie wstępnej gotowości

klauzula RODO

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje