ENG
ENG

Praca w PIW Pyrzyce

Element graficzny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach ogłasza nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności określnych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.) na terenie powiatu pyrzyckiego w 2021 roku w zakresie:
– Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych – bydła, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w zakładzie na terenie powiatu Pyrzyce,
– Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w zakładzie na terenie powiatu Pyrzyce,
– Pobierania próbek do badań.

więcej informacji

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje