ENG
ENG
Element graficzny

Praca w PIW w Sieradzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób będących pracownikami innego inspektoratu do wykonywania czynności określonych w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2022 poz. 2629 z póżn. zm.) na terenie powiatu sieradzkiego.

Więcej informacji