ENG
ENG

PRACE NAD ZAKAZEM HANDLU W NIEDZIELĘ

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przekazała na ręce posła Janusz Śniadka przewodniczącego podkomisji stałej do spraw rynku pracy projekt poprawki, która wyklucza z zakazu handlu w niedzielę zakłady lecznicze dla zwierząt.   

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 5 października 2017 r.

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje