ENG
ENG

Problemy związane z egzekwowaniem płatności za praktyki

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 października 2016 r. skierowane do Prezesów Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych w sprawie problemów związanych z egzekwowaniem odpłatności z tytułu przeprowadzanych w zakładach leczniczych dla zwierząt szkoleń praktycznych studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej.

 

Treść pisma 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje