ENG
ENG

Procedury dot wykonywania zawodu LW

Element graficzny

Lekarz weterynarii – uznawanie kwalifikacji

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-polsce/proc_447-uznawanie-kwalifikacji-lekarza-weterynarii

Przyznanie czasowego prawa wykonywania zawodu, lekarzowi weterynarii będącemu obywatelem innego państwa członkowskiego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-swiadczyc-uslugi-transgraniczne-w-polsce/proc_448-czasowe-prawo-wykonywania-zawodu-lekarza-weterynarii

Lekarz weterynarii – zmiana wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_1192-zmiana-wpisu-w-rejestrze-lekarzy-weterynarii-wydajacych-paszporty-dla-zwierzat

Lekarz weterynarii – wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-wykreslic-firme-z-rejestru-dzialalnosci-regulowanej/proc_1191-wykreslenie-z-rejestru-lekarzy-weterynarii-wydajacych-paszporty-dla-zwierzat-towarzyszacych

Lekarz weterynarii – wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_440-wpis-do-rejestru-lekarzy-wydajacych-paszporty-dla-zwierzat

Lekarz weterynarii – wykreślenie z rejestru z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-wykreslic-firme-z-rejestru-dzialalnosci-regulowanej/proc_1169-zrzeczenie-sie-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-weterynarii

Lekarz weterynarii – uzyskanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji w państwach UE

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-polsce/proc_1162-zaswiadczenie-do-uznania-kwalifikacji-lekarza-weterynarii-w-panstwach-ue

Lekarz weterynarii – przeniesienie do innej izby lekarsko-weterynaryjnej

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_632-przeniesienie-do-innej-izby-lekarsko-weterynaryjnej

Lekarz weterynarii – prawo wykonywania zawodu

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_449-prawo-wykonywania-zawodu-lekarza-weterynarii

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje