ENG
ENG

Proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw /druk sejmowy 1406/

Element graficzny

icon Uwagi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (132.53 kB) do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw /druk sejmowy nr 1406/

icon Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poparcia uwag Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. (77.93 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje