ENG
ENG

PROGRAM ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA ZWIERZĄT Z UKRAINY

Element graficzny

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets.

Program ten pozwoli lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt uchodźców z Ukrainy. Dzięki powyższemu programowi lekarz weterynarii może leczyć pacjentów z Ukrainy nie pobierając opłat od ukraińskich posiadaczy zwierząt.

Lekarz weterynarii leczący zwierzę z Ukrainy może wypełnić wniosek o zwrot kosztów.

Pokrywane są koszty leczenia:

1. do pięciu psów, kotów, koni lub innych zwierząt domowych,

2. do kwoty 250 euro za zwierzę, np. opieka doraźna, choroby przewlekłe , w tym koszt użytych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Więcej informacji o tym, jak to działa, jest dostępnych tutaj, a regulamin dostępny jest tutaj

Aby otrzymać zwrot kosztów, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Do wypełnienia wniosku niezbędne jest hasło, które jest dostępne wyłącznie dla lekarzy weterynarii pracujących w zakładach leczniczych dla zwierząt i posiadających czynne prawo wykonywania zawodu. W celu uzyskania hasła prosimy o kontakt z biurami właściwych okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Zwrot kosztów zostanie dokonany przez HSI w ciągu 4-8 tygodni.

Celem uniknięcia nadużyć prosimy o nieudostępnianie publiczne hasła. 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje