ENG
ENG

Proj. rozp. dot. nakładania grzywien

Element graficzny
Dokumenty dotyczące projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje