ENG
ENG

PROJ. ROZP. WS. SPRAW ROZSTRZYGANYCH PRZEZ PLW

Element graficzny

Poniżej zamieszczamy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii. Prezentujemy także odpowiedŹ otrzymaną od Sekretarza Stanu w MRiRW.

uwagi KILW

odp. MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje