ENG
ENG

RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Element graficzny

Poniżej znajduje się projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przygotowany przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 7 z dnia 7 marca 2016 r., którego Przewodniczącym jest Pan Andrzej Chodkowski.

 

projekt ustawy

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje