ENG
ENG

Projekt ustawy o zmianie ustawy o IW oraz ustawy o służbie cywilnej

Element graficzny

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 1 lutego 2011 r.

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi icon projektu ustawy z dnia 28 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej (92.7 kB), który w zdecydowany sposób może zburzyć aktualny porządek prawny, w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2011 r. w celu dokonania analizy w/w projektu ustawy zbiera się Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej w składzie Krzysztof Matras, Piotr Żmuda, Artur Krakowiak, Andrzej Moskal.

W dniu 9 lutego 2011 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, al. Przyjaciół 1 lok. 2 w Warszawie, celem opracowania stanowiska w sprawie w/w projektu odbędzie się spotkanie Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej z przedstawicielami okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, związanymi z problematyką funkcjonowania nadzoru weterynaryjnego w zakresie higieny. Spotkanie poprowadzi wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Krzysztof Matras – przewodniczący Komisji Prawno – Regulaminowej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

W dniu 21 lutego 2011 r. podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wypracowanych przez zespoły stanowisk oraz napływających  na adres vetpo@vetpol.org.pl uwag, podejmie stanowisko na temat projektu w/w ustawy.

 

 dr Tadeusz Jakubowski

 Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje