ENG
ENG

Projekty rozporządzeń

Element graficzny
icon Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (143 kB)

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków COM(2014)557

 

 

icon Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (1.08 MB)
 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych COM(2014)558

 

 icon Załącznik (277.5 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje