ENG
ENG

Propozycja Związku Zawodowego Techników Weterynarii w zakresie nowelizacji rozporządzenia MRiRW

Element graficzny

icon Pismo Prezesa KRL-W Jacka Łukaszewicza do Podsekretarza Stanu w MRiRW Tadeusza Nalewajka z dnia 29 marca 2013 r., sygn. KILW/03211/01/13 (95.79 kB) w sprawie icon propozycji Związku Zawodowego Techników Weterynarii (298.27 kB) w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837 z późn. zm).

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje