ENG
ENG

PROPOZYCJE PE TO WYLANIE DZIECKA Z KĄPIELĄ

Element graficzny

– Idea, żeby walczyć z problemem antybiotykooporności, jest słuszna, bo jest on ogromny, ale propozycje UE są wylaniem dziecka z kąpielą. Doprowadzą do zaburzeń na rynku hodowlanym, produkcji żywności, ich cen oraz możliwości leczenia chorób, które również mogą przenosić się na człowieka. To, czego chcą organy unijne to bardzo daleko idące rozwiązania, w moim odczuciu podjęte przez specjalistów ze skrajnymi poglądami w tym aspekcie – mówi prof. dr hab. Krzysztof Anusz z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na temat propozycji Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego dotyczących radyklanego zakazu stosowania wielu grup antybiotyków w leczeniu zwierząt. 

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem prasowym: https://bit.ly/2V2xt3m

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje