ENG
ENG

PRZEDSTAWICIELE KRL-W W SEJMIE

Element graficzny

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. We wspólnym posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział lek. wet. Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz dr n. wet. Mirosław Kalicki członek  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy zaprezentowali stanowisko Samorządu w sprawie rządowej inicjatywy legislacyjnej.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna swoje szczegółowe uwagi do projektu przesłała na ręce Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego już w sierpniu 2020 r. Podczas wystąpień w Sejmie przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że projekt może być niezgodny z obowiązującym już prawem a konkretnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, które wprost zastrzegają prowadzenie czynności lekarsko-weterynaryjnych dla lekarzy weterynarii. – Niestety w proponowanym artykule 8 jest podniesione, że zwierzę, które w momencie pozyskiwania ze środowiska będzie zranione lub będzie stwierdzony zły stan zdrowia jest poddane badaniu przez lekarza weterynarii lub przez inną osobę posiadającą kwalifikacje – tłumaczył posłom Mirosław Kalicki z KRL-W.

Niezgodny z prawem jest także zapis z art. 23 proponowanej ustaw, który dopuszcza do zawierania umów np. na leczenie zwierząt, nie tylko z lekarzem weterynarii, ale także z „ekspertem”. – Nie ma czegoś takiego jak ekspert, który prowadzi leczenie zwierząt. W przepisach jest wyraźnie zapisane, co należy do katalogu zadań lekarza weterynarii. Ktoś kto wykonuje to bezprawnie dopuszcza się wykroczenia – przypomniał dr n. wet. M. Kalicki.

W swojej opinii Samorząd Lekarzy Weterynarii podkreślił także, że niezwykle istotne jest by członkiem każdej lokalnej komisji etycznej oraz Komisji Krajowej Etycznej był co najmniej jeden lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu.
Przypominam, że mamy specjalizację z zakresy patologii i użytkowania zwierząt laboratoryjnych. Specjaliści z tego zakresu powinni się w tych komisjach znaleźć. Przypominam także, że dobrostan zwierząt jest mierzalny naukowo, można go zmierzyć, zbadać i zastosować odpowiednie procedury, żeby go zapewnić również podczas badań laboratoryjnych. Ale trzeba mieć na ten temat wiedzę – mówił w Sejmie Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.     

Zdaniem KIL-W z uwagi na dobrostan zwierząt należy wzmocnić i zaakcentować rolę lekarzy weterynarii w doświadczeniach. Niestety tego w projekcie, jak i w dotychczasowej ustawie brakuje. 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje