ENG
ENG

PRZEMYT ZWIERZĄT

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna przypomina wszystkim lekarzom weterynarii wydającym paszporty dla zwierząt towarzyszących, że przed wydaniem paszportu oraz przed każdym do niego wpisem przy wykonywaniu czynności weterynaryjnych należy dokonać identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie czytnikiem elektronicznym transpondera. Wymaga to więc bezwzględnej obecności zwierzęcia podczas wykonywania tych czynności. Podkreślamy również, że upoważniony do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących lekarz weterynarii ma obowiązek wprowadzić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wystawienia dokumentu lub dokonania w nim wpisu wszystkie dane do systemu informatycznego WetSystems. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla wystawiającego paszport lekarza weterynarii. 

W zeszłym roku wystawiono ok. 93 tys. paszportów. W tym roku w stosunku do ok. 100 paszportów stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów przez lekarzy weterynarii wydających paszporty. Skala wydaje się więc być niewielka. Niemniej w każdym z tych przypadków (jak zawsze) prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez właściwą izbę okręgową. 2 postępowania zostały już zakończone. W obydwu przypadkach lekarz został wykreślony z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, gdyż wystawiał paszport bez przeprowadzenia identyfikacji zwierzęcia.

Jedmnocześnie przypominamy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zamieszczona jest DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII, której znajomość jest nieodzownym warunkiem prawidłowego postępowania w tym zakresie.

https://vetpol.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal_do_uchwaly_nr_14-2017-VII_Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow.pdf

Poniżej materiał TVN 24 na temat przemytu zwierząt. 

https://tvn24.pl/programy/przemyt-zwierzat-5087489

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje