ENG
ENG

Przesłanie papieża Franciszka do Delegatów na X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Element graficzny

Na prośbę Duszpasterza Krajowego O. Jerzego Brusiło o błogosławieństwo papieskie dla X Zjazdu Lekarzy Weterynarii we Wrocławiu, skierowaną do Watykanu na początku czerwca 2013 roku, w odpowiedzi otrzymano poniższe pismo, w którym za pośrednictwem Watykańskiego Sekretariatu Stanu (według stosowanej procedury w tego rodzaju sprawach), papież Franciszek kieruje swoje słowo do uczestników Zjazdu.

 

 

SEKRETARIAT STANU

Sekcja Pierwsza. Sprawy Ogólne

 

Watykan, 17 czerwca 2013 r.

 

Ojciec Jerzy BRUSIŁO OFMConv

Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii

Pl. Wszystkich Świętych 5

31-004 KRAKÓW

POLONIA

 

 

Czcigodny Ojcze,

 

Jego Świątobliwość Franciszek łączy się duchowo z Uczestnikami X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, który odbędzie się w dniach od 21 do 23 bm. We Wrocławiu. Wszystkich, którzy w Ofierze Eucharystycznej, sprawowanej z tej okazji w kościele pw. Św. Ignacego Loyoli, składają Bogu w darze trud swojej codziennej pracy, dziękczynienie i plany na przyszłość, serdecznie pozdrawia i zapewnia o pamięci w modlitwie.

W homilii, wygłoszonej na rozpoczęcie posługi Piotrowej w dniu 19 marca br. Ojciec Święty powiedział: „Chciałbym prosić wszystkich, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy opiekunami stworzenia, Bożego planu wpisanego w naturę, opiekunami (…) środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia (…) towarzyszyły w drodze naszemu światu! Jednak, by sprawować opiekę, musimy też opiekować się samymi sobą! (…) Czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż właśnie z niego wychodzą dobre i złe intencje: te, które budują, i te, które niszczą!”.

W nawiązaniu do tych słów Ojciec Święty zachęca Lekarzy Weterynarii, by byli szczególnymi opiekunami stworzenia i całego środowiska przyrody. Praca wykonywana każdego dnia, a szczególnie troska o świat zwierząt, pośrednio także troska o bezpieczeństwo i zdrowie człowieka, niech pozwolą dostrzegać nam wszystkim wielkość i piękno otaczającego nas świata przyrody stworzonego przez Boga i stawać się opiekunami środowiska.

Jego Świątobliwość życzy Lekarzom i Pracownikom Weterynarii, by to spotkanie umocniło w ich sercach radość płynącą z wiary, ożywiło ewangeliczne spojrzenie na świat, by wszędzie tam, gdzie żyją i pracują z odwagą świadczyli na co dzień o Bogu Stwórcy. Zawierzając w modlitwie Bożej Opatrzności Uczestników Zjazdu, ich Rodziny i Bliskich, z serca udziela wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

 

Arcybiskup Angelo Becciu

Substytut Sekretariatu Stanu

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje