ENG
ENG

RCL WS. ROZPORZĄDZENIA MRIRW DOT. SPECJALIZACJI

Element graficzny

Dyrektor Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w Rządowym Centrum Legislacji Adam Zieliński odpowiedział na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza dotyczące procedowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

odp.RCL

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje