ENG
ENG

Relacja z konferencji BPJ

Element graficzny

Warszawa, 24.04.2013 r.

 

Debata o jakości i bezpieczeństwie polskiej żywności

 

Wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, większe zaangażowanie organów ścigania oraz powrót do bardziej etycznych działań wśród producentów – takie główne wnioski płyną z konferencji pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”, którą Biuro Promocji Jakości zorganizowało 23 kwietnia 2013 r. w hotelu Westin w Warszawie.

 

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm spożywczych, jednostek certyfikujących i laboratoriów. W konferencji udział wzięli również reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, naukowcy, szefowie organizacji branżowych oraz grono uznanych ekspertów. Wśród panelistów znaleźli się: Adam Jarecki – konsultant weterynaryjny, prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor JHARS, Jacek Leonkiewicz – prezes Animal by Products-Polskiego Związku Przetwórców, Jacek Łukaszewicz – prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Jarosław Naze – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, prof. Mieczysław Obiedziński z SGGW, Anita Panek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Marek Zagórski – prezes Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, prof. Stanisław Zięba – Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.

Paneliści konferencji wskazywali, że organy ścigania nie podejmują lub umarzają wiele spraw zgłaszanych przez Inspekcję Weterynaryjną. W tym kontekście zaakcentowano potrzebę wzmocnienia oraz nadania dodatkowych uprawnień Inspekcji Weterynaryjnej. Wskazano również na brak woli politycznej do reorganizacji służb urzędowego nadzoru. Gorącą dyskusję wywołała też kwestia zagrożenia ze strony poliakrylanu sodu występującego w podkładkach absorpcyjnych opakowań surowego mięsa czy ryb. – Warto zwrócić uwagę na reakcje poszczególnych państw na niedawne wydarzenia, niektórzy próbują „odbijać piłeczkę” do Polski. Z drugiej strony za mało mówimy o etyce i transparentności biznesu, a to tematy, które będą nabierały znaczenia – podsumował szef IJHARS.

Wtorkowa konferencja Biura Promocji Jakości – organizatora szkoleń oraz wydawcy pisma Bezpieczeństwo i Higiena Żywności – była kolejnym działaniem na rzecz poprawy jakości polskiej żywności i ochrony konsumentów.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje