ENG
ENG

ROBOCZE SPOTKANIE Z MINISTREM CZERNIAKIEM

Element graficzny

11.01 br. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej doszło do pierwszego spotkania roboczego z wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Czerniakiem. Ze strony Samorządu wzięli w nim udział Prezes KRL-W Marek Mastalerek, Wiceprezesi KRL-W Tomasz Górski i Marek Kubica, Sekretarz KRL-W Jacek Łukaszewicz oraz prof. Stanisław Winiarczyk członek KRL-W oraz dyrektor Państwowego Instytut Weterynaryjnego – PIB w Puławach.

Prezes KRL-W  Marek Mastalerek podziękował wiceministrowi Jackowi Czerniakowi za przybycie do siedziby KIL-W, ponieważ jak stwierdził wskazuje to na nową jakość w kontaktach Samorządu Lekarzy Weterynarii z MRiRW i daje nadzieję na ścisłą współpracę przy rozwiązywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem zawodu lekarza weterynarii w Polsce. Następnie wraz z innymi uczestnikami spotkania przedstawił i zreferował najważniejsze problemy środowiska lekarzy weterynarii w Polsce wymagające pilnych i skutecznych rozwiązań prawnych. Kwestie dotyczą zarówno lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie i towarzyszące, lekarzy wyznaczonych do prowadzenia monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa jak i pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej. Z powodu powstałych w ostatnim okresie zaległości  i nagromadzenia się spraw ustalono  kolejność prac nad poszczególnymi zagadnieniami. Minister zgodził się na powołanie wspólnych zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie rozwiązywań  poszczególnych tematów.  Prezes KRL-W złożył także na ręce Ministra pismo zawierające wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podwyższenia wysokości opłaty określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym. Na koniec  wiceminister Jacek Czerniak podziękował za spotkanie i obie strony umówiły się na kolejne spotkania robocze, do których dojdzie jeszcze w tym miesiącu.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje