ENG
ENG

Rozporządzenia w spr opłat i wynagrodzeń

Element graficzny

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
W dniu 9 maja 2011 r. w Dz. U. Nr 93 zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

icon zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (308.33 kB);

oraz

icon zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (312.8 kB).

Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

dr Tadeusz Jakubowski

 Prezes Krajowej Rady
Lekarsko – Weterynaryjnej

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje