ENG
ENG

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

Element graficzny
Niniejszym przedstawiam Państwu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji.
Rozporządzenie weszło w życie w dniu 3 listopada 2011 r.
Prezesów Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych proszę o rozpowszechnienie w/w rozporządzenia wśród lekarzy weterynarii wolnej praktyki.

 

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje