ENG
ENG

Rozstrzygnięcie sądu w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych

Element graficzny

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 126/13) obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi może być prowadzony wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, a w przypadku produktów wydawanych bez przepisu lekarza również poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po dopełnieniu odpowiednich formalności (art. 71 ust. 1a ustawy prawo farmaceutyczne).

W ocenie WSA w Warszawie wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych (bez znaczenia czy są to produkty z kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza” czy „wydawane bez przepisu lekarza” oraz czy sprzedaż taka prowadzona jest w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt) w świetle obowiązującego prawa jest niedopuszczalna. Zgodnie bowiem z literą prawa, możliwość sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczona jest wyłącznie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

 

Problem może stanowić sama definicja produktu leczniczego i czy obejmuje ona produkt leczniczy weterynaryjny. Definicja zawarta w art. 2 pkt 34 ustawy prawo farmaceutyczne określa produkt leczniczy weterynaryjny, jako produkt leczniczy stosowany wyłącznie u zwierząt, nie wyłącza zatem produktu leczniczego weterynaryjnego ze zbioru produktów leczniczych. Podsumowując, w ocenie Sądu, żadne produkty lecznicze weterynaryjne nie zostały dopuszczone do szczególnej formy sprzedaży, jaką jest sprzedaż wysyłkowa. Zakaz wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych uzasadniany jest przy tym ochroną zdrowia zwierząt przez zapewnienie nadzoru lekarza weterynarii nad wydawaniem tych produktów/leków.


Żródło: http://www.prawoweterynaryjne.pl

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje