ENG
ENG

SAMORZĄD W SEJMIE W SPRAWIE BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 R.

Element graficzny

27 października w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zajmowała się projektem budżetu na 2022 r., udział wzięli Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej oraz Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej.

Podczas swoje wystąpienia Prezes Jacek Łukaszewicz zapytał o dodatkowe środki na wynagrodzenia dla Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. Zauważył, że wzrost wydatków na zwalczenie chorób zakaźnych, czym chwali się rząd, nie przekłada się bezpośrednio na poprawę sytuacji płacowej lekarzy weterynarii. Pieniądze z rezerw celowych są bowiem przeznaczana m.in. na likwidację ognisk ASF czy HPAI czy odszkodowania dla rolników. Przypomniał posłom, że niewielka podwyżka z 2019 r. nie zmieniła zasadniczo sytuacji w IW i nie zatrzymała odpływu wykształconych kadr. Także w przypadku lekarzy wykonujących tzw. wyznaczenia brak waloryzacji stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoduje, że coraz trudniej znaleźć chętnych do wykonywania np. badań monitoringowych.

Z informacji przekazanych podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika wynika, że w projekcie przyszłorocznego budżetu wojewodów przewidziano dodatkowe 62 mln zł na 604 nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej. – To krok w dobrym kierunku, ale nie możemy zapominać o potrzebie wzrostu wynagrodzenia dla osób już pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej. W tej chwili jest tam bardzo dużo wolnych etatów, na których nie ma chętnych. Właśnie z powodu żenująco niskich wynagrodzeń. Tymczasem od sprawnego działania Inspekcji Weterynaryjnej zależy eksport rolno-spożywczy, handel wewnątrz unijny, bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego oraz sprawne zwalczanie ASF i HPAI – skomentował Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz.

Jednocześnie zdecydowanie zaprzeczył informacji podanej podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez wiceministra Ryszarda Bartosika jakoby  średnie zarobki lekarza weterynarii w Inspekcji Weterynaryjnej wynosiły 9,1 tys. zł. W rzeczywistości są one przynajmniej o połowę niższe. Z tego powodu w  IW pracuje już tylko nieco ponad 1850 lekarzy weterynarii.

Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje