ENG
ENG

SAMORZĄDY KRYTYCZNIE O POLSKIM ŁADZIE

Element graficzny

30 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się debata przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego poświęcona podatkowym i gospodarczym skutkom wprowadzenia Polskiego Ładu. Eksperci prawa podatkowego i przedstawiciele m.in. środowisk medycznych oraz prawniczych, podzielili się swoją oceną zapowiedzianych przepisów.

W trakcie spotkania próbowano odpowiedzieć na pytania o to, co Polski Ład oznacza dla tzw. wolnych zawodów i jak powinien być zmodyfikowany, aby im nie szkodził, na czym powinien się opierać sprawiedliwy system podatkowy oraz jak zwiększyć finansowanie służby zdrowia bez nierównego traktowania podatników.

Głównym wnioskiem płynącym z dyskusji jest, że rządowy program może tylko pogłębić niesprawiedliwość systemu podatkowego, m.in. ze względu na 9 proc. nieograniczoną składkę zdrowotną oraz brak możliwości odliczenia kwoty wolnej przez podatników płacących podatek liniowy.

Istotne obciążenie finansowe spadnie na osoby wykonujące wolne zawody, a w portfelach społeczeństwa, mimo jego sukcesywnego wzbogacania się, nie będzie zostawać więcej, ponieważ wyższe kwoty będą przekazywane de facto do systemu.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że Polski Ład może mieć, wbrew jego zamierzeniom, negatywny wpływ na polską ochronę zdrowia – medycy nie chcąc narażać się na wyższe opodatkowanie nie będą podejmować pracy w kilku miejscach lub będą jeszcze bardziej zmotywowani do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy. Tym samym pogłębi się kryzys kadrowy, na czym stracą przede wszystkim pacjenci. Eksperci podkreślili, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce powinny wzrosnąć, ale nie kosztem podatników.

Efektem debaty ma być wspólnie wypracowany apel do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń Polskiego Ładu oraz znalezienie alternatywnych sposobów na dofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, nieobciążających podatników.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pan prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 2. Pan dr n.med. Krzysztof Madej –  Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 3. Pani Alina Niewiadomska – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 4. Pani Zofia Małas  – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 5. Pani Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 6. Pan r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 7. Pani Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
 8. Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 9. Pani Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 10. Pan prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 11. Pan Andrzej Marczak – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 12. Pani arch. Jolanta Przygońska – Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
 13. Pan Sławomir Szynalik  – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej
 14. Pan lek. wet. Marek Mastalerek – Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 15. Pani Aleksandra Dźwigulska – Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów
 16. Pan dr. inż. arch. Piotr Żabicki – Krajowa Izba Architektów RP
 17. Pan arch. Grzegorz Chojnacki – Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
 18. Pani Joanna Karwat – Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 19. Pani Magdalena Polz  – Dyrektor Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 20. Pan Artur Koper – Dyrektor Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 21. Pani mec. Katarzyna Blicharczyk-Ożga – Koordynator Działu Prawnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 22. Pan not. Szymon Kołodziej – Rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej
 23. Pan adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 24. Pan adw. Bartosz Tiutiunik – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 25. Pani adw. Magdalena Koczur-Miedziejko – Przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego

 

Foto: Mariusz Tomczak „Gazeta Lekarska”

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje