ENG
ENG

Selenate Long Acting 50 mg/ml

Element graficzny

iconPismo z-cy Głównego Lekarza Weterynarii Jarosława Naze z dnia 11.06.14 r., sygn. GIWpuf-7201-60/2014(1) (55.73 kB) w sprawie zawieszenia ważności pozwolenia nr 2216/12 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego: Selenate Long Acting 50 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła. 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje