ENG
ENG

„SOLIDARNOŚĆ” DOMAGA SIĘ PODWYŻEK

Element graficzny

Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem zwracającym uwagę na ciągłą pauperyzacje osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. Związkowcy zwracają uwagę na braki kadrowe oraz niebezpieczną rotację kadr.

Treść pisma

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje