ENG
ENG

SPOTKANIE POROZUMIENIA SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Element graficzny

W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 22 czerwca kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym nowo wybrane władze Naczelnej Izby Lekarskiej, a także członkowie Komisji Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie prowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia.

Zebrani nawiązując do poprzednich propozycji, ustalili, że w dniach 24-25 września 2022 odbędą się Ogólnopolskie Otwarte Dni Zawodów Zaufania Publicznego w Warszawie. Zaproponowano połączenie tych obchodów z innym, masowym wydarzeniem. Konkretne ustalenia zostaną przedstawione na spotkaniu 12 lipca br. Zebrani zobowiązali się do zgromadzenia stosownych informacji o możliwych szczegółach organizacyjnych.

Podczas spotkania Porozumienia przedyskutowano również kwestie istotne dla wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego – wysokość zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów, celem urealnienia stawek zwrotu kosztów. Zgodnie przyjęto zaproponowany przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów.  

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Żródło: https://www.adwokatura.pl/ 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje