ENG
ENG

SPOTKANIE PREZYDIUM KRL-W Z GŁÓWNYM LEKARZEM WETERYNARII

Element graficzny

14 lipca Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spotkało się z dr Mirosławem Welzem Głównym Lekarzem Weterynarii. Uczestnicy spotkania podkreślili chęć współpracy przy rozwiązywaniu aktualnych problemów polskiej weterynarii i samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Jednym z głównych tematów rozmów był kwestia wynagradzania urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone. Projekt rozporządzenia w tej sprawie autorstwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzbudził  duże wzburzenie zarówno wśród lekarzy wykonujących swoje obowiązki w zakładach mięsnych jak i tych, którzy wykonują inne zadania z wyznaczenia np. badania monitoringowe zwierząt gospodarskich.
Przesłany przez ministerstwo do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w tym zakresie jest nie do przyjęcia. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy stanowisko MRiRW, że dokument ma charakter informacyjny i nie jest wiążący. Wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone jesteśmy gotowi na konstruktywne rozmowy na ten temat z MRiRW. Samorząd ma gotowy projekt opracowany na podstawie ekspertyzy Szkoły Głównej Handlowej. Liczmy tu również na współpracę z Głównym Inspektoratem Weterynarii – powiedział po spotkaniu Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.

Podczas spotkania zwrócono uwagę jak istotna jest praca urzędowych lekarzy weterynarii, od której zależy bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne kraju, a także stabilność eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.

W kontekście trwającej walki z afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków poruszono także potrzebę wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej. – Musimy zatrzymać wieloletni trend odchodzenia lekarzy weterynarii z Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to konieczne, aby nie było takich sytuacji kiedy czynności prawnie zastrzeżone dla lekarzy weterynarii, wykonują pracownicy IW, nie będący lekarzami weterynarii – podsumował J. Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.

W czasie spotkania omówiono także działania KRL-W mające na celu wprowadzenie nowelizacji Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, której projekt przygotował Samorząd na wzór ustawy „apteka dla aptekarzy” oraz zagadnienia związane z toczącymi się pracami nad wprowadzeniem w Polsce obowiązku znakowania i rejestracji psów. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność wiodącej roli lekarza weterynarii w tych projektach.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje