ENG
ENG

SPOTKANIE W MRiRW

Element graficzny

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie na temat systemu wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii , Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy spotkania ocenili, że przebiegło ono w dobrej i merytorycznej atmosferze, która daje nadzieję na osiągnięcie porozumienia. Niezbędne jest jednak jeszcze doprecyzowanie  istotnych szczegółów, które  potem powinny zostać zatwierdzone przez kierownictwo MRiRW. Liczymy, że podczas następnych spotkań uda nam się dojść do porozumienia w zakresie szczegółowych rozwiązań

W zgodnej opinii naszego środowiska, wcześniej przedstawione propozycje zmian w zasadach wynagradzania lekarzy weterynarii spowodowałoby ich masowe odejście od wykonywanych zadań, a przez to załamanie się systemu nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w Polsce. Uważamy także, że niezbędne są kolejne działania zmierzające do wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej.

fotoMRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje