ENG
ENG

SPOTKANIE W SIEDZIBIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

Element graficzny

31 maja odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej reprezentowanej przez Prezesa Jacka Łukaszewicza, Wiceprezesa prof. Stanisława Winiarczyka, Sekretarza Marka Mastalerka oraz prof. Krzysztofa Anusza z Głównym Lekarzem Weterynarii Mirosławem Welzem oraz jego zastępcami Katarzyną Piskorz oraz Krzysztofem Jażdżewskim. Obie strony wyraziły wolę dobrej współpracy na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz dobra całej polskiej weterynarii.

Podczas rozmów poruszono temat wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynarii oraz sposobu wynagradzania lekarzy wyznaczonych. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w zagłębiu drobiarskim w Żurominie i Mławie oraz wciąż obecna groźba rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, jasno pokazują jak ważne dla polskiego rolnictwa jest spełnienie tych postulatów.    

Jednym z tematów rozmów był projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyraziła chęć współpracy przy procedowaniu tak ważnego dla wszystkich lekarzy weterynarii aktu prawnego. Zwrócono jednocześnie uwagę, że towarzyszące ustawie projekty rozporządzeń mogą wprowadzać nowy, niekorzystny system wynagradzania lekarzy wyznaczonych. Tymczasem większość stawek za ich pracę nie była waloryzowana od 2011 roku.

 

list gratulacyjny dla M. Welz

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje