ENG
ENG

SPOTKANIE W SPRAWIE SCHRONISK DLA ZWIERZĄT

Element graficzny

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojciecha Alberta Kurkowskiego Pełnomocnika MRiRW ds. Ochrony Zwierząt pt: „Propozycje zmian prawnych w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt”. Środowisko lekarzy weterynarii reprezentowali: Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii. Spotkanie było poświęcone propozycjom zmian w zasadach funkcjonowania schronisk dla zwierząt, a w szczególności potrzebie wprowadzenia minimalnych standardów bytowania zwierząt. Docelowo planuje się wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów oraz stworzenie ogólnopolskiej bazy danych zwierząt. – To spowoduje zmniejszenie bezdomności. Spowoduje to także znaczące zmniejszenie kosztów dla samorządów na których barkach jest teraz walka z bezdomnością. Dzisiejsze spotkanie uzgodnieniowe było bardzo owocne ponieważ wysłuchaliśmy praktyków, osoby, które na co dzień prowadzą schroniska dla zwierząt. Mamy więc duży materiał do przeanalizowania. Ale wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się sukcesem – mówił na konferencji prasowej po spotkaniu Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje