ENG
ENG

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI RADY NAJWYŻSZEJ UKRAINY

Element graficzny

W dniu 11 maja w Kołobrzegu odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej w składzie: Marek Mastalerek Prezes KRLW, Marek Kubica Wiceprezes KRLW, Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRLW z członkami Rady Najwyższej Ukrainy w składzie: Cherniavskyi Stepan oraz Bunin Serhii. W spotkaniu wzięli także udział: prof. Ałła Vyniarska oraz Zbigniew Wróblewski pełnomocnicy KRLW do spraw pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym.

Spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej, która jest zainteresowana stworzeniem w swoim kraju niezależnego samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Marek Mastalerek Prezes KRLW wyjaśnił korzyści dla społeczeństwa, gospodarki państwa oraz samych lekarzy weterynarii wynikające z istnienia Samorządu oraz przekazał informacje dotyczące jego struktury i prawnych zasad funkcjonowania w Polsce. Z kolei Wiceprezes KRLW Marek Kubica mówił o roli lekarzy weterynarii w uregulowaniach Światowej Organizacji Handlu, w szczególności Porozumienia w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS). Wymaga ono istnienia w każdym państwie członkowskim „statutowego organu weterynaryjnego”,  czyli  autonomicznego organu regulacyjnego dla lekarzy weterynarii, którym w przypadku Polski jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Na zdjęciu od lewej: Marek Kubica, Zbigniew Wróblewski, Serhii Bunin , Jacek Łukaszewicz, Stepan Cherniavskyi, Marek Mastalerek oraz Ałła Vyniarska.

 

  

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje