ENG
ENG

SPOTKANIE Z FVE

Element graficzny

13 lutego br. w Uniejowie z inicjatywy Marka Mastalerka Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Piotra Kwiecińskiego Skarbnika Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Zarządem Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE). W spotkaniu wzięli również udział: Magdalena Bartosińska zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii, Stanisław Winiarczyk dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB w Puławach, Andrzej Żarnecki Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Jan Radzimski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku oraz przedstawiciele praktykujących w okolicy lekarzy weterynarii.

– Jesteśmy na pierwszym,  historycznym spotkaniu Prezydium Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej oraz Zarządu Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii. Jesteśmy tu po to, aby wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o teraźniejszości i przyszłości zawodu lekarza weterynarii w Polsce i Unii Europejskiej – powiedział Marek Mastalerek Prezes KRL-W otwierając wspólne posiedzenie.

Uczestnicy spotkania przedstawili problemy i wyzwania jakie stoją przez lekarzami weterynarii. Dyskusja dotyczyła m.in.:

  • walki z narastającą lekoopornością (AMR),
  • niedostatecznej liczby lekarzy weterynarii, zwłaszcza w obszarach wiejskich,
  • nieadekwatnego do poziomu wykształcenia, odpowiedzialności i nakładu pracy wynagrodzenia lekarzy weterynarii,
  • zmiany sposobu wykonywania zawodu lekarza weterynarii w świetle przejmowania zakładów leczniczych dla zwierząt przez duże korporacje
  • nowych technologii w medycynie weterynaryjnej: AI, telemedycyna, cyfryzacja,
  •  stosowania leków w leczeniu zwierząt zgodnie z regułą kaskady,
  • problemów mentalnych lekarzy weterynarii i ich kondycji psychofizycznej,
  • implementacji unijnych przepisów (transport zwierząt, raportowanie zużycia antybiotyków, znakowanie i rejestracja zwierząt towarzyszących)

– Podkreślam, że nie potrzebujemy otwierania nowych kierunków lekarsko-weterynaryjnych. Trzeba się zastanowić jak zatrzymać absolwentów w zawodzie. Wielu z nich kończy bowiem studia i nie podejmują pracy w zawodzie, bo znajdują bardziej atrakcyjne zajęcie – mówił Piotr Kwieciński z Zarządu Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).  

Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawił konieczność wprowadzenia obowiązkowego znakowania i rejestrowania zwierząt towarzyszących jako jedynej skutecznej metody walki z bezdomnością psów i kotów oraz wścieklizną.  – Taki rejestr powinien znaleźć się w rękach Samorządu. Od kilkunastu lat Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi na mocy ustawy system informatyczny obsługujący centralny rejestr wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, z którego korzystają obywatele i właściwe służby w Polsce i w innych państwach członkowskich UE w celu weryfikacji paszportów dla zwierząt towarzyszących. Istniejący system informatyczny będzie wymagał jedynie drobnej modyfikacji w celu przystosowania go do realizacji kolejnego zadania administracji publicznej powierzonego naszemu Samorządowi – mówił M. Mastalerek.

Podjęto także temat implementacji unijnych przepisów dotyczących kontroli zdrowia zwierząt. Co do zasady takich kontroli nie powinien wykonywać urzędowy lekarz weterynarii, ale przedstawiciel wolnej praktyki. Celem jest kontrola stanu zdrowia, leczenia, dobrostanu oraz bioasekuracji. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym nie wprowadzono w życie powyższych przepisów.

Na zakończenie Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podkreślił fakt, że pomimo różnic historycznych, kulturowych i materialnych środowisko lekarzy weterynarii w Europie ma podobne problemy, które możemy rozwiązać tylko przy bliskiej współpracy. Wyraził nadzieję na kolejne spotkania między naszymi samorządami w celu wypracowania takich wspólnych  rozwiązań.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje