ENG
ENG

SPOTKANIE Z MARSZAŁEK SEJMU RP DOROTĄ NIEDZIELĄ

Element graficzny

W dniu 29.11. br. doszło do spotkania Wicemarszałek Sejmu RP, Pani Doroty Niedzieli z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Panem Markiem Mastalerkiem. Spotkanie odbyło się w biurze Pani Marszałek w gmachu Sejmu i było poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z sytuacją lekarzy weterynarii w Polsce oraz poprawą dobrostanu zwierząt.

Omówiono główne wyzwania, przed którymi stoi nowy Sejm RP w kontekście ochrony zwierząt. Dyskutowano także nad sposobami poprawy standardów opieki nad zwierzętami. Poruszono również niezwykle istotny dla Samorządu Lekarzy Weterynarii temat doskonalenia warunków pracy lekarzy weterynarii, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania zarówno bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego jak i dobrostanu zwierząt,.

W trakcie spotkania Prezes Mastalerek i Wicemarszałek Niedziela wyrazili gotowość do dalszej współpracy i podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy jakości wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii w Polsce oraz dobrostanu zwierząt. Umówili się na kolejne spotkania i wspólne inicjatywy, które mają na celu dalszą poprawę standardów w tych dziedzinach.

– Pani Marszałek Dorota Niedziela, jako lekarz weterynarii, jest świetnie zorientowana w najważniejszych problemach naszego zawodu. Liczymy, że przełoży się to na stworzenie ważnych aktów legislacyjnych – powiedział po spotkaniu Prezes KRLW Marek Mastalerek

Obie strony podkreśliły znaczenie dialogu i współpracy w dążeniu do  poprawy warunków pracy lekarzy weterynarii i wzmocnienia ochrony zwierząt. Jest to priorytetem zarówno dla Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, jak i Sejmu RP.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje