ENG
ENG

SPOTKANIE Z MINISTREM ROBERTEM TELUSEM

Element graficzny

W Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa odbyło się spotkanie prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marka Mastalerka wraz z towarzyszącymi mu wiceprezesami KRL-W Tomaszem Górskim i Markiem Kubicą. W spotkaniu uczestniczyły również  Pani Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Monika Wilińska i Wicedyrektor Katarzyna Piskorz.

Podczas spotkania poruszono między innymi sprawy związane z funkcjonowaniem Inspekcji Weterynaryjnej , bieżącą sytuacją jej pracowników i urzędowych lekarzy weterynarii.  Omówiono trudną sytuację hodowców trzody chlewnej oraz lekarzy weterynarii zajmujących się lecznictwem i monitoringiem chorób zwierząt na terenach wiejskich w związku z utrzymującą się epizoocją ASF i grypy ptaków. Powrócono do tematów skrócenia kadencji Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii oraz sytuacji w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Rozmowy dotyczyły również konieczności implementacji prawa unijnego dotyczącego produktów leczniczych weterynaryjnych, zmiany zapisów dotyczących ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Przedstawiciele Samorządu przedstawili kompleksową wizję walki z narastającą opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz przekonywali do potrzeby wprowadzenia, wzorem innych krajów europejskich, funkcji lekarza weterynarii opiekującego się stadem zwierząt. Minister wyraził chęć ścisłej współpracy z KIL-W w celu rozwiązywania istotnych dla naszego zawodu i samorządu problemów.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje