ENG
ENG

SPOTKANIE Z MINISTREM ROLNICTWA CZESŁAWEM SIEKIERSKIM

Element graficzny

 dniu 28.12.2023 r. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek, spotkał się z Panem Czesławem Siekierskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w wyjątkowo życzliwej i konstruktywnej atmosferze, podczas którego strony wyraziły gotowość do dalszego współdziałania na rzecz poprawy sytuacji lekarzy weterynarii oraz dobrostanu zwierząt w Polsce.

– Z satysfakcją odnotowujemy fakt, objęcia funkcji ministra rolnictwa przez Czesława Siekierskiego. Pamiętamy bowiem o naszej owocnej współpracy podczas pełnienia przez Pana Ministra funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Mamy świadomość, że czeka nas ogromnie dużo pracy, aby nadrobić powstałe w ostatnich latach zaległości dotyczące implementacji prawa UE i poprawy funkcjonowania zawodu lekarza weterynarii w Polsce – zarówno lekarzy leczących zwierzęta gospodarskie i towarzyszące, lekarzy wyznaczonych do prowadzenia monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – powiedział po spotkaniu Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Minister rolnictwa, Czesław Siekierski, wyraził swoje uznanie dla działań podejmowanych przez KRL-W i zadeklarował współpracę resortu w realizacji projektów mających na celu poprawę sytuacji lekarzy weterynarii oraz inicjatyw zmierzających do poprawy dobrostanu zwierząt. Obie strony wyraziły także swoją gotowość do regularnego dialogu i spotkań roboczych, które pozwolą na skuteczną realizację postawionych celów. Marek Mastalerek, Prezes KRL-W, podziękował Ministrowi Czesławowi Siekierskiemu za konstruktywną rozmowę i wyraził nadzieję na kolejne spotkania.

Podczas wizyty w MRiRW doszło także do spotkania z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem, który będzie nadzorował Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i Główny Inspektorat Weterynarii oraz wiceministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje