ENG
ENG

SPOTKANIE Z NACZELNĄ RADĄ APTEKARSKĄ

Element graficzny

W dniu 28.03.2023 r. odbyło się spotkanie Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka z mgr farm. Elżbietą Piotrowską-Rutkowską Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wzięli w nim także udział lek. wet. Jacek Łukaszewicz Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej oraz mgr farm. Marian Witkowski Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

Podczas spotkania omówiono bieżące możliwości współpracy pomiędzy oboma Samorządami Zawodów Zaufania Publicznego. Poruszono także kwestię zasad realizacji przez farmaceutów recept weterynaryjnych. Reprezentanci Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyjaśnili praktyczne aspekty stosowania tzw. kaskady. Obie strony porozumiały się także co do udziału lekarzy weterynarii w webinarach i szkoleniach organizowanych przez Naczelną Radę Aptekarską podczas, których omawiane będą wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji recept weterynaryjnych w aptekach.

Zadeklarowano kontynuowanie spotkań w celu wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się we wzajemnych relacjach.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje