ENG
ENG

SPRAWOZDANIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

Element graficzny

Główny Inspektorat Weterynarii przekazał do KIL-W kopię sprawozdania z realizacji w 2017 r. programu monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, który został wcześniej został przekazany Komisji Europejskiej oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności.  

Sprawozdanie

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje