ENG
ENG

SPRZECIW WOBEC PLANÓW OGRANICZENIA WYNAGRODZEŃ W IW

Element graficzny

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęło stanowisko wyrażające sprzeciw wobec ograniczeniom kosztów wynagrodzeń osobistych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 

stanowisko

pismo przewodnie1

pismo przewodnie2

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje